Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Inklusion

Formål  

På Nydamskolen anser vi inklusionsopgaven for løst, såfremt alle elever i et fællesskab er inkluderet både fagligt, socialt og fysisk (personligt). Vi er ikke tilfredse med, at nogle elever bare rummes.  

Kort principbeskrivelse   

De bærende værdier på Nydamskolen er:  

   

  • Trivsel   
  • Anerkendende tilgang  
  • Ansvarlighed  
  • Glæde  

   

Det er en forudsætning for inklusion, at der er åbenhed og tillid imellem elev, lærer og forældre.  

Vi skaber mulighed for, at eleven får en plads i forpligtende og trygge fællesskaber både med kammerater og voksne.  

Vi vil tage udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder og styrkesider. Vi arbejder ud fra en anerkendende positiv tilgang.  

Inklusion i skolens hverdag kan kun lykkes, når forældrene og eleven er aktive og positive medspillere i processen.  

Elever er forskellige – forældre er forskellige. På skolen ses forældre altid som en ressource og der arbejdes målrettet med differentieret forældresamarbejde.